بررسی و حذف داده های تکراری در اکسل

بررسی و حذف داده های تکراری در اکسل

یکی از اقداماتی که بر روی داده‌ها در اکسل صورت می‌گیرد، بررسی داده‌های تکراری می‌باشد . روش ها و ابزارهای مختلفی برای این منظور وجود دارد ، روشی که امروز در مورد آن صحبت میکنیم استفاده از گزینه ی Duplicate Values است . برای درک بهتر این آموزش ، استفاده از گزینه ی Duplicate Values را با مثال به شما آموزش می دهم


به عکس زیر توجه کنید

حذف داده های تکراری در اکسل 1

حال میخواهیم موارد تکراری را پیدا کنیم
ابتدا محدوده ی داده های مورد نظر را انتخاب میکنیم

 و حذف داده های تکراری در اکسل 2

به آدرس زیر میرویم
Conditional Formatting>Highlight Cells Rules>Duplicate Values

 و حذف داده های تکراری در اکسل 3

سپس از طریق گزینه هایی که در شکل زیر مشاهده میکنید، نوع نمایش داده های تکراری را تعیین میکنیم

 و حذف داده های تکراری در اکسل 4

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید داده های تکراری مشخص شده اند

 و حذف داده های تکراری در اکسل 5

حال در ادامه از ابزار Remove Duplicates اکسل برای حذف داده های اضافی کمک میگیریم. این ابزار به ما کمک میکنه که داده های تکراری را حذف کنیم.
ابتدا محدوده ی داده ها را انتخاب میکنیم

 و حذف داده های تکراری در اکسل 6

حال از مسیر زیر استفاده میکنیم
Data > Remove Duplicates

 و حذف داده های تکراری در اکسل 7

در این پنجره مشخص شده در شکل زیر مشخص میکنیم که در صورتی که کدام ستون ها دقیقاً تکراری بودند سطر تکراری حذف شوند

 و حذف داده های تکراری در اکسل 8

در نهایت نتیجه ی به دست آمده را در شکل زیر مشاهده کنید

 و حذف داده های تکراری در اکسل 9

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عضو شو خوب نبود بیا بیرون !!!